Utvärdering av Ecovadis-Core Link uppfyller Billerud Korsnäs hållbarhetskrav på leverantörer

Core Link har, efter att ha utvärderats av Ecovadis, kvalificerats sig till att uppfylla Billerud Korsnäs krav på leverantörer för hållbarhet.

Billerud Korsnäs tilldelades 2020 Platinum medalj för sitt arbete inom hållbarhet av utvärderingsorganet Ecovadis och har i många år befunnit sig bland toppskiktet av koncerner som lyckas bäst i att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål.

Läs gärna mer på : https://www.billerudkorsnas.se/hallbarhet

Vi Core Link AB är glada över att vara bidragande till Billerud Korsnäs framgång inom hållbarhet.

 

2020 V27 Green32020 V27 Green22020 V27 Green1

Head Office

Skreavägen 11, Box 198
311 22 Falkenberg
Monday - Friday
08:00 - 12:15,12:45 - 16:30
Tel: +46 (0)346 568 00

 

A part of

Core Link is a member ofMustad United CO AB 2C 1969461 11

To find out more, please visit
www.mustad.com